Ta vår modenhetsanalyse:


I hvilken grad automatiserer dere vanlige driftsoppgaver knyttet til brukere? Passordhåndtering, nye brukere ol?

I hvilken grad benytter dere automatisering til å sikre kvalitet og kostnadsbesparelser ift. drift av serverplattformen?

I hvilken grad automatiserer dere skalering av datakraft opp i mot reelt behov for å spare kostnader? Betaler du for mer enn du bruker?

I hvilken grad har dere redusert risiko for feil som kan oppstå ved av at underkvalifisert personell manuelt utfører komplekse oppgaver?


Neste >>

I hvilken grad tilbyr dere selvbetjening til deres brukere?

I hvilke grad får brukerne løst enkle software og tilgangsforespørsler uten å vente på IT?

I hvilken grad scorer dere høyt på brukertilfredshet grunnet god brukerdialog gjennom selvbetjening og automasjon?

I hvilket grad har dere gitt brukeren verktøy og informasjon til å løse oppgaver selv uten å involvere IT-ressurser og Service Desk?


Neste >>

I hvilken grad har dere systemer for å sikre drift ved inntreff av en katastrofe?

I hvilken grad har dere rutiner for å sikre drift ved inntreff av en katastrofe?

I hvilken grad utfører dere rellle tester på katastrofehåndtering?

I hvilken grad har dere forberedt organisasjonen på en katastrofesituasjon?


Neste >>

I hvilken grad har dere sikret deres data ved uønsket datatap grunnet brukerfeil?

I hvilken grad har dere sikret deres data ved uønsket datatap grunnet systemhavari?

I hvilken grad benytter dere skytjenester for å håndtere datasikkerhet på en kostnadseffektiv måte?

I hvilken grad er dere sikret når brukerne jobber utenfor kontoret og på andre devicer?


Neste >>

I hvilken grad benytter dere skytjenster som leverandør av basistjenester som f.eks epost?

I hvilken grad benytter dere skytjenester for å optimalisere deres on-premise IT plattform?

I hvilken grad utnytter dere tjenestene dere allerede betaler for gjennom f.eks Microsoft lisensavtaler?

I hvilken grad har du oversikt over hvilke tjenester som kan flyttes til skyen?


Neste >>

I hvilken grad har dere oversikt over status på deres IT plattform?

I hvilken grad benytter dere overvåkning sammen med automasjon for å effektivt løse incidents?

I hvilken grad bruker dere overvåkning til å måle/rapportere dagens tjeneste i henhold til avtalt service nivå?

I hvilken grad kan du i ett og samme grensesnitt overvåke tjenester i hybride løsninger hvor man både benytter sky og on-premise?


Neste >>

Vi har outsourcet IT funksjonen og har liten eller ingen egen IT plattform

Vi har egen IT avdeling med ansvar for IT-drift og utvikling for under 100 brukere

Vi har en egen IT avdeling med ansvar for IT-drift og utvikling for over 100 brukere

Epostadresse du vil ha rapporten sendt til*::

Firmanavn*:


Modenhetsskalaen


Basert på vår erfaring, har vi utviklet en modenhetsskala som scores ut fra et sett spørsmål innen 6 kategorier:

  • Automasjon
  • Selvbetjening
  • Katastrofe
  • Datasikkerhet
  • Hybrid Sky
  • Overvåkning

De ulike spørsmålene vektes forskjellig og den endelige scoren innenfor hver kategori tar også høyde for type virksomhet.

Er ditt syn gjeldende for hele organisasjonen?

Du vil også få mulighet til å invitere en kollega til å gjennomføre den samme analysen. Deres svar vil bli sammenliknet og danne grunnlag for videre arbeid og gode diskusjoner.

<