Aldri før har IT vært mer avgjørende for virksomhetens suksess

Bruk av skytjenester og sluttbrukerens anvendelse av IT har endret seg drastisk. Henger dere med?
4 av 5

opplever IT-trussel

18 mnd

har du på å bli bimodal i følge Gartner

30%

av supporthenvendelser til IT handler om passord

60%

sparer virksomheten på å ta i bruk hybrid sky i følge Forrester

Overvåkning

Få oversikt over hendelser, på tvers av ditt hybride datasenter og skytjenester.

Les mer

Automasjon

Automatiser komplekse eller gjentagende IT-driftsoppgaver.

Les mer

Katastrofe

Reduser forretningsrisikoen ved å øke tilgjengeligheten på applikasjoner og data.

Les mer

Datasikkerhet

Øk sikkerheten ved å beskytte tjenester, servere og brukere.

Les mer

Hybrid sky

De økonomiske gevinstene og mulighetene skytjenestene bringer med seg er en mulighet du ikke har råd til å se bort fra.

Les mer

Selvbetjening

Når besøkte du sist en bankfilial? Mulighetene er mange for å kunne gjøre brukerne deres selvhjulpne og mer fornøyde.

Les mer
Henger dere med? Ta vår modenhetsanalyse

Er dere bimodale? Har dere 2 gir?

Å være en Bimodal IT-avdeling betyr at du må både kunne tilby fjellsolid IT samtidig som at du kan være agil og innovativ. Det forventes at din IT-avdeling også kan tilby aktuelle og oppdaterte tjenester som understøtter og styrker deres produkter og tjenester og som gir dere et konkurransefortrinn.

Gir 1: Toget som går og går!

 • Mål: Pålitelighet.
 • Verdi: Avtalt stabilitet og ytelse.
 • Tilnærming: Veloverveid , lite risikovillig.
 • Governance: Nøye planlagte/avtalte leveranser.
 • Leveranse: Langsiktige avtaler.
 • Egenskaper: God på tradisjonelle prosjekter.
 • Kultur: Teknologifokus. Distansert fra bruker.
 • Sykluser: Lange (måneder).

Gir 2: Jagerflyet som endret raskt kurs!

 • Mål: Smidighet.
 • Verdi: Konkurransefortrinn og bedre kundeopplevelse.
 • Tilnærming: Korte endringsprosesser, Raske leveranser, mer risikovillig.
 • Governance: Prosessbasert og kontinuerlige leveranser.
 • Leveranse: Nye avtaler med moderne løsninger.
 • Egenskaper: God på nye og mer usikre prosjekter
 • Kultur: Forretningsdrevet. Fokus på bruker.
 • Sykluser: Kort (dager, uker).

Overvåkning

Få oversikt over hendelser, på tvers av ditt hybride datasenter og skytjenester.

Microsoft Operations Management Suite inkluderer en omfattende modul for logg analyse. Plattformen gjør at man uten stor innsats kan samle inn, lagre og analysere logg data fra både Windows og Linux servere – uavhengig av størrelse, filtyper eller lokalisering. Takket være intelligente filter kan du aksessere operative data fra IT miljøet med kun få klikk. Både problemstillinger og mulige løsninger synliggjøres på en god og intuitiv måte. Gjennom enkle søkeverktøy vises nåværende og historiske data visuelt.

Plattformen gir også tilgang til et innebygget galleri med nyttige administrative verktøy for blant annet kapasitetsplanlegging, varslinger og Best Practices rapporter.

Spar tid ved å automatisere IT oppgaver

Automatiser komplekse eller gjentagende IT driftsoppgaver.

Hypotesen er enkel. Du sparer tid ved å automatisere tidskrevende IT oppgaver du gjør gang etter gang. Automatiseringsmodulen i Operations Management Suite baserer seg på bruk av Powershell og integreres sømløst med Microsoft Azure. Du lager enkelt runbooks eller benytter eksisterende maler fra et tilgjengelig bibliotek. Gjennom såkalte hybride runbook workers automatiserer du ikke bare driftsoppgaver i skyen, men også oppgaver på ditt lokale datasenter.

Tilgjengelighet On Demand – Oppnå lønnsom oppetid

Reduser forretningsrisikoen ved å øke tilgjengeligheten på applikasjoner og data.

Det å etablere et ekstra datasenter for å sikre Business Continuity ved katastrofer, er ikke lenger nødvendig hvis man tar i bruk Azure som Disaster Site. Bruk av Azure til dette formålet vil både redusere kostnader og arbeid for å sikre tilgjengelighet. Azure Site Recovery supporterer både Hyper V og VMware, og du kan beskytte så mange VM’er du ønsker – skyen vokser med ditt behov. Du har sikkerheten med 99,9% oppetid, og løsningen har mange fordeler, blant annet ved at du kun betaler for sikkerheten og for maskiner du starter i Azure.

Azure Backup tilbyr også garantert backup av filer og maskiner. Takket være skyen, kan du nå lagre de så lenge du ønsker, og bruk av tape er ikke lenger nødvendig.

Sikkerhet og Compliance

Øk sikkerheten ved å beskytte tjenester, servere og brukere.

God sikring av servere, data og brukere kan være en fulltidsjobb. Det å sørge for sikkerhetsoppdateringer på alle tjenester, overvåkning og kartlegging av mulige innbrudd og sikre organisasjonen mot anti-malware er nødvendig for å beskytte selskapet. Gjennom bruk av Operations Management Suite, kan du gjøre alle disse oppgavene et sentralisert sted, og med vesentlig mindre ressursbruk. I tillegg til Hyper V og Windows servere, supporterer løsningen Amason (AWS) og VMware. Gjennom et galleri tilbys du Best Practises rapporter og et overblikk på patch status, slik at du kan overholde compliance krav.

Hybrid sky

De økonomiske gevinstene og mulighetene skytjenestene bringer med seg, er dette en mulighet selskaper ikke har råd til å se bort fra.

Mange selskaper og offentlig etater har startet reisen mot bruk av skytjenester, men ofte uten en god plan, skystrategi ,eller oversikt over potensiale, gevinster og risikobildet. Behovet for å ivareta en helhetlig forståelse av hvordan skyteknologi kan understøtte organisasjonens behov for IT tjenester er essensiell.

Hvordan påvirkes kostnadsbildet, eksisterende investeringer, driftsorganisasjonen, IT strategi og tjenestekatalogen på sikt? Disse spørsmålene er essensielle problemstillinger ledelsen trenger oversikt over.

Skill hjelper deg å identifisere mulighetsbildet for å ta i bruk de rette skytjenestene for din organisasjon, og bistår med å utvikle både en sky strategi og en handlingsplan for en riktig adopsjon av skytjenester. Vår tilnærming baseres på en full forståelse av deres forretningsbehov, organisatoriske føringer og eksisterende IT miljø, for å kunne definere den mest egnede tilnærmingen for å adoptere skytjenester i deres organisasjon. Våre råd baseres på en tydelig business case som synliggjør både økonomiske verdier og organisatoriske verdier.

Selvbetjening

Når besøkte du sist en bankfilial? Mulighetene er mange for å kunne gjøre brukerne deres selvhjulpne og mer fornøyde.

Med de riktige verktøyene er mulighetene er mange for å flytte oppgaver som tar mye tid for IT-avdelingen over på brukeren. - Man både frigir IT-ressurser og gjør brukerne mer fornøyde og produktive.

Eksempler på oppgaver som kan flyttes ut i en selvbetjeningsportal:

 • Bestille tjenester, software og utstyr
 • Finne informasjon om IT-tjenester
 • Selvbetjening av automatiserte tjenester som passord reset, brukeradministrasjon, tilgangsstyring osv.
 • Registrere supporthenvendelser og se status på saker
 • Finne informasjon om IT-tjenester
 • Søke i kunnskapsbase og se driftsmeldinger

Skills modenhetsanalyse

Bruk 3 minutter på å hjelpe oss til å gi dere gode råd!

Basert på vår erfaring, har vi utviklet en modenhetsskala som scores ut fra et sett spørsmål innen 6 kategorier:

 • Automasjon
 • Selvbetjening
 • Katastrofe
 • Datasikkerhet
 • Hybrid sky
 • Overvåkning

De ulike spørsmålene vektes forskjellig og den endelige scoren innenfor hver kategori tar også høyde for type virksomhet.

Er ditt syn gjeldende for hele organisasjonen?

Du vil også få mulighet til å invitere en kollega til å gjennomføre den samme analysen. Deres svar vil bli sammenliknet og danne grunnlag for videre arbeid og gode diskusjoner.Ta modenhetsanalysen nå!

Moderniser datarommet

La Skill ta en rådgivende rolle hvor vi hjelper dere med å se forbedringsområder.

Implementasjon av tiltak kan dere gjøre selv, sammen med Skill eller overlate fullt og helt til våre konsulenter og rådgivere.

 • Ta modenhetsanalysen

  Modenhetsanalysen gir våre rådgivere et grunnlag for å gi dere gode råd. Det er selvfølgelig helt uforpliktende å ta analysen.

  Start NÅ!

 • Møt en rådgiver fra Skill

  Vi går gjennom modenhetsanalysen og blir kjent med deres virksomhet.

 • Workshops

  Workshops innen de områdene vi ser mulighet for forbedrinig.

 • SkillWay Leveranse

  Leveranse basert på output fra workshops.

Bli kjent med våre rådgivere

Dette er våre infrastrukturrådgivere. Ofte er det disse du vil møte først.
Bak seg har disse et leveranseteam bestående av 30 konsulenter.

Pål Vaaler Hopmoen Rådgiver
Leiv Thomas Sandnes Rådgiversjef

Var dette interessant? Ta kontakt med oss!

Your message was successfully sent!

Ønsker du å snakke med oss? - Det passer fint for vi vil gjerne snakke med deg også.

Or use your account on Unify

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Unify

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close